KurstypeSamlingsbasert kurs

Samlingsbaserte kurs gjennomføres med tre til fire helgesamlinger. Alle kursene gjennomføres i løpet av ett semester og gir studiepoeng.

Klasseromsundervisningen er basert på “snudd klasserom pedagogikk” og kjennetegnes med arbeidsintegrert læring.

Du vil gå i klasse med ca 20 andre hvor alle har lang yrkeserfaring. Gjennom diskusjoner og prosjektoppgaver deles erfaringer på tvers av industrier og sektorer.