Samlingsbasert kurs

Høgskulen på Vestlandet

15 Studiepoeng

1 semester deltid

Foredragsholder: Morten Morå, Kari Voldsund

Diploma in Project Management

Vidareutdanning som gir grundig kjennskap til sentrale kunnskapsområde innan prosjektfaget. Dette kurset er et "must" for alle som jobber med og i prosjekt. Uansett om du er prosjekteier, prosjektleder eller prosjektmedarbeider så vil kurset gi deg ny og nyttig kunnskap som direkte kan anvendes i prosjektarbeid.

Studiet er modulbasert. Studieaktivitetar, case og oppgåver i kvar modul gir studentane høve til å bruke kunnskap, metodar og verktøy til å utvikle ferdigheiter som er avgjerande for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere eit prosjekt på ein forsvarleg måte.

Prosjektleiing (Project Management) er basert på ei vidareutdanning utvikla av Chifley Business School i Australia, og gjort tilgjengeleg for Addisco gjennom ein lisensavtale.

(Addisco er eigd av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).

Studiet støttar den internasjonalt anerkjende prosjektstandarden PMBOK (R) Guide frå Project Management Institute (PMI) og supplerast med oppdatert fagstoff frå norsk prosjektlitteratur.

Studiet består av følgende hovedtema:

 • Grunnleggende innføring i prosjekt som arbeidsform, prosjektbegrepet og ulike prosjekttyper, suksessfaktorer og snublesteiner, etablering og bruk av prosjektmodeller. Innføring i sentrale kunnskapsområder og prosesser knyttet til ledelse av et prosjekt.
 • Prosjektinitiering, definisjon og håndtering av prosjektomfang. Målformuleringsprosessen.
 • Analyse av prosjektet sine omgivelser og interessentanalyse.
 • Organisering av prosjekt i virksomheten og organisering av prosjektvirksomhet.
 • Styring av prosjekt.
 • Utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av prosjektplaner og budsjett. Metoder og verktøy.
 • Fastlegging og håndtering av kvalitet i et prosjekt.
 • Administrere prosjektet sine personalressurser, kommunikasjon og informasjonsgang.
 • Definere og håndtere uvisse i prosjekt.
 • Administrere innkjøp og innkjøp i prosjektsammenheng.
 • Integrasjon av alle prosjektprosesser.

Studiet støtter den internasjonalt anerkjente prosjektstandarden PMBOK (R) Guide fra Project Management Institute (PMI) og suppleres med oppdatert fagstoff fra norsk prosjektlitteratur.

Timeplan

Tre helgesamlinger. Fredager kl. 16.00-20.00, lørdager kl. 9.00-17.00, søndager kl. 9.00-13.00