Praktisk informasjon

Her er en kort beskrivelse av den videre fremdriften av hva som skjer når du søker opptak på samlingsbaserte kurs i regi av Addisco.

Søknaden sendes

Systemet autogenererer en kvittering for mottatt søknad. Sjekk eventuelt om kvitteringen havner i ditt spamfilter. Etter fristens utløp behandles  søknadene.

Søknadsbehandling

Alle søknader som er mottatt innenfor fristen blir sjekket opp mot medlemskap og  tariffavtale med rettigheter i FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning.

Hvis det må prioriteres mellom  søkere til stipend og opptak til studier gjøres dette utfra en helhetsvurdering der antall år som medlem, kjønn, alder, geografi, tariffområde, bedriftstilhørighet, blanding av nye og studenter i studieløp blir hensyntatt.

Tilbud om kursplass

Tilbys du kursplass mottar du e-post hvor du blir bedt om å akseptere plassen innenfor oppgitt tidsfrist.

De som ikke får tilbud om kursplass mottar e-post hvor de blir informert om at de står på venteliste.

Etter akseptfristen blir deltakerlisten oppdatert og hvis ledige kursplasser blir tilbudt de på ventelisten.

Opptak

Du mottar e-post fra opptakskontoret ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen hvor du blir bedt om å melde deg opp til kurset (gjelder ikke opptak hos Hõgskolan Vãst).

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse 

Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak innen gjeldende frist.

Hvis du ikke imøtekommer opptakskravene bortfaller kursplassen.

 

Reise og opphold i forbindelse med samlinger

Addisco bestiller hotellovernatting til alle samlingene og du får tilsendt flybestillingsskjema på e-post i godt tid før hver samling.

Lykke til med studiene!