Samlingsbasert kurs

Högskolan Väst

15 Studiepoeng

1 semester deltid

Logistikk – Supply chain management

Logistikk handler om effektive materialstrømmer som er sentrale for de fleste selskapers lønnsomhet, for både kunder og leverandører.
Dette kurset består av to deler og første del er grunnleggende og gir en oversikt over området med fokus på produksjon og distribusjon av selskaper. Del to omhandler kunde- og leverandørsamarbeid med fokus på kundedreven materialflyt.

Innhold – del 1
• Den overordnede logistiske tilnærmingen
• Grunnleggende logistiske sammenhenger og konsepter
• Logistikk nøkkeltall
• Analyse og problemløsning rundt logistikkproblemer
• Ulike planleggingsnivåer i en organisasjon
• Ressurseffektiv logistikk
• Logistikkens miljøpåvirkning

Innhold – Del 2
• Etterspørselsdrevet logistikk
• Identifisering og forklaring av verdidrevne kundesegmenter
• Beskrivelse og forklaring av teorier om innovativt endringsarbeid
• Moderne IT-systemer som gir muligheter for nye måter å jobbe på ved integrering i tilbuds- og etterspørselskjeder

Logistikk gjennomføres i henhold til Högskolan Väst sitt konsept for arbeidsintegrert læring. Dette innebærer at oppgaver og prosjektarbeid som inngår vil være basert på eksempler som du som deltaker får fra din bedrift.

Kurset foregår hovedsakelig i nettbasert form og suppleres med to helgeseminarer over et helt semester. Disse utføres i Trollhättan. En av helgesamlingene foregår på Production Technology Center (PTC) i Trollhättan.