Samlingsbasert kurs

Universitetet i Bergen

15 Studiepoeng

Innføring i jus for næringslivet

Kurset gir en innføring i juridiske emner med særlig relevans for næringslivet, herunder en generell innføring i hvordan rettssystemet fungerer og i juridisk metode.

Det gir også en innføring i ulike konfliktløsningsmekanismer. Studentene får en innføring i følgende juridiske emner:

Kontraktsrett, herunder forbrukerrett
Arbeidsrett
Konkurranserett
Immaterialrett
Erstatningsrett og produktansvar
Selskapsrett

  • Kurset inngår som kjernefag i Bachelor i Ledelse
  • Kurset har to helgesamlinger samt webinarer

NB! Søknadsfristen for medlemmer av HK i Norge er 01. juni. Du må sende søknaden direkte til HK. Bruk søknadsskjemaet som du finner vedlagt på høyre side. Send søknaden til gha@hkinorge.no