Samlingsbasert kurs

Høgskulen på Vestlandet

15 Studiepoeng

1 semester deltid

Bedriftsøkonomisk analyse

Kurset gir grunnleggande kunnskapar i bedriftsøkonomisk teori og metode. Kurset startar med ei innføring i registrering av dei mest vanlege rekneskapsmessige transaksjonane. Det gir innsikt i registreringsprinsipp, registreringsrutinar og kontoplan. Dette er et nyttig kurs som vil gi deg kunnskaper du trenger for å forstå økonomiske konsekvenser ved store og små beslutninger som fattes i arbeidslivet.

Kursdeltakarane skal lære å avslutte og presentere ein årsrekneskap (finansrekneskap). Vidare blir det gjennomgått korleis rekneskapsdata blir behandla i driftsrekneskap for bruk i ulike typar avgjerder på kort og lang sikt.

Kurset gir i tillegg innsikt i prinsipielle og praktiske problemstillingar knytte til investeringar og finansiering (lån) med spesiell vekt på metodar for lønsemd kalkylar.

Krav om oppmøte og særskilte opptakskrav
Høgskulen på Vestlandets krav om maks 20% fravær fra samlinger gjelder for dette kurset.

Utover de generelle opptakskravene som gjelder for høyere utdanning (disse finner du ved å følge linken i boksen til høyre på denne siden) har Høgskulen på Vestlandet  særskilte opptakskrav utover realkompetansekravet. Alle søkere som ikke har norsk statsborgerskap må fremvise bestått Bergenstest. Denne testen er en språktest som viser at du behersker norskspråket på et nivå tilsvarende karakter 4 i den videregående skolen. Her kan du lese mer om Bergenstesten: