Samlingsbasert kurs

Høgskulen på Vestlandet

15 sp Studiepoeng

1

Foredragsholder: Staffan Anderberg

Lean forbedringsledelse

Kurset skal gi studentene innføring i teori, metoder og ferdigheter innenfor fagområdet Lean forbedringsledelse. Det vil gi et grunnlag for tillemping av praksis i egen virksomhet.
Hovedfokus i kurset er grunnleggende prinsippene og verktøyene innenfor Lean som kundeverdianalyse, ståstedsanalyse, rotårsaksanalyse, verdistrømskartlegging (VSM), utvikling av det visuelle ledelsessystemet og strategiledelse (Hoshin Kanri)
Videre gir kurset en innblikk i utviklingen fra kvalitetsledelse til Lean, og videre til senere års trender innen Agile og Scrum.

Innhold
Det helhetlige kunnskapssystemer – (System of Profound Knowledge – SoPK). Lean – effektive verdikjeder basert på teori og praksis i ledende norske og internasjonale virksomheter.

Kundeverdi analyse , ståstedsanalyse, verdistrømskartlegging, utvikling av det visuelle ledelsessystemet, plan for gjennombrudd og herunder endringsledelse, risikoanalyse- og forebyggende tiltak. Visuelt ledelses system, Kanban styring og, bruk av produksjonstavler, daglig målstyring og ferdighetstrening i LEAN produksjon bl. a. ved hjelp av Lean Lab og Coaching. Det meste av kurset er basert på Deming sin teori om helhetlig kunnskapssystem (SoPK), Toyota Production System (TPS) og grunnleggende ledelsesverktøy, prinsipper og metoder dette bygger på.

Undervisning
Undervisning i form av forelesninger, individuelle øvelser, individuell veiledning og gruppearbeid og spill i klassen. Det forventes aktiv deltakelse av studenten på samlingene, i selvstudiegrupper og veiledningsaktiviteter.

Hovedtema samlinger
Kurset består av fire samlinger av 2,5 dager, selvstudier og hjemmearbeid med to innleveringsoppgaver med presentasjoner i plenum.

Samling 1: Introduksjon, Problemløsning, kundeverdi, Lean-grunner, samt Lærende organisasjon.

Samling 2: Lean-metodene og Leansimulerings-spill

Samling 3: Utenfor Bergen – virksomhetsbesøk – Lean speil, Ledelsesprinsipper – Hoshinledelse og utviklingen av utover Lean,

Samling 4: Eksamenssamling – Presentasjoner og Prøve

Obligatoriske arbeidskrav
– minimum 75% tilstedeværelse på kursets samlinger
– muntlig presentasjon av semesteroppgave i plenum på siste samling.

Vurdering
Prosjektoppgave inkl. presentasjon, teller 60%
Skriftlig eksamen, teller 40 %

Alle elementene er individuelle og må bestås for å få endelig karakter i emnet. Prosjektoppgave kan etter avtale med emnesansvarlig utføres i gruppe om maks to studenter hvis det er motivert ut i fra innehold og omfang av oppgave.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.