Samlingsbasert kurs

Høgskulen på Vestlandet

15 Studiepoeng

LEAN Ledelse

LEAN LEDELSE ER BLITT ERSTATTET AV KURSET LEAN FORBEDRINGSLEDELSE
NB! BACHELORSTUDIET REVIDERES. DET BETYR AT LEAN I SIN NÅVÆREDE FORM BLIR ARRANGERT FOR SISTE GANG HØSTEN 2021. ALLE SOM HAR TATT TOTAL KVALITETSLEDELSE OG SOM STUDERER MED FORDYPNING I TEKNOLOGILEDELSE, OPPFORDRES TIL Å SØKE LEAN LEDELSE HØSTEN 2021.
Etter å ha fullført kurset vil du kunne bidra til nytenkning og utvikling, og beherske grunnleggende metoder som kundeverdianalyse, ståstedsanalyse, verdistrømkartlegging, styring og bruk av produksjonstavler og daglig målstyring.

Etter å ha fullført kurset Lean leiing skal kandidatane kunne bidra til nytenking og utvikling innan sine område, og meistre grunnleggande metodar som kundeverdianalyse, ståstadanalyse, verdistraumkartlegging, styring og bruk av produksjonstavler og dagleg målstyring. Dei skal kunne meistre ulike leiarroller i verksemder med “Lean kultur” og bidra aktivt i vidareutvikling av verksemder basert på prinsippa i Lean, og på sjølvstendig grunnlag oppdatere kunnskapen sin gjennom bruk av internett, litteratur og gjennom kontakt med andre aktuelle fagmiljø.

I kurset gjennomgår ein:

Lean prinsippa og styringsprosessane i verksemder.
Verktøy, system for analysar, optimal utvikling og styring av prosessar etter prinsippa i Lean.
Lean tenking i ulike typar verksemder.
Prosjektbasert produksjon av produkt og tenester (konstruksjon, bygg og anlegg, engineering, offentlege – og bank og forsikringstenester, administrasjon osv.).
Lean innovasjons- og produktutvikling. (Knowledge based product development KBD)

Kurset er bygd opp som ein kombinasjon av nettstudium og fire samlingar (torsdag – laurdag og fredag – søndag). Tre av samlingane skjer ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen, medan ei samling vil bli lagt til ein annan stad i Noreg.

Krav om oppmøte og særskilte opptakskrav
Høgskulen på Vestlandets krav om maks 20% fravær fra samlinger gjelder for dette kurset.

Utover de generelle opptakskravene som gjelder for høyere utdanning (disse finner du ved å følge linken i boksen til høyre på denne siden) har Høgskulen på Vestlandet  særskilte opptakskrav utover realkompetansekravet. Alle søkere som ikke har norsk statsborgerskap må fremvise bestått Bergenstest. Denne testen er en språktest som viser at du behersker norskspråket på et nivå tilsvarende karakter 4 i den videregående skolen. Her kan du lese mer om Bergenstesten: