Samlingsbaserte kurs vår 2023

Våren 2023 tilbyr Addisco hele 8 kurs innenfor bachelor i ledelse. Sammen med Høgskulen på Vestlandet og Högskolan Väst har vi satt sammen et bredt spekter av kurs innenfor høyaktuelle fagfelt. Våre samarbeidspartnere stiller med sine fremste lærekrefter med stor faglig kompetanse.

Vi lanserer en ny kursenhet i bachelorprogrammet, Digital kommunikasjon / markedsføring 2. Kurset har fokus på nye kanaler og  markedskommunikasjon.

I samarbeid med Universitetet i Bergen har vi gleden av å tilby kurset Arbeidslivets rett. Dette kurset har fokus på individuell og kollektiv arbeidsrett . NB! Kursets er kompletterende/utfyllende i sitt innhold til de av dere som allerede har tatt kurset Innføring i jus for næringslivet. NB! Dette kurset inngår ikke i Bachelorprogrammet.

Alle kursene gir 15 studiepoeng og varer 1 semester. Kursstart er i slutten av januar og eksamensperioden er i mai 2023. Hvert kurs har 2 – 3 helgesamlinger ved Campus i Bergen.