BATTERITEKNIKK – Nytt kurs

Grip sjansen, lær om batteriteknikk!

Batteriteknikk for el-kjøretøy er vårt nyeste tilskudd av spesialkurs. Nå får du sjansen til å tilegne deg grunnleggende kunnskaper om ulike typer batterier som brukes i el-kjøretøy. Det settes særlig fokus på oppbygging og tilvirkning av lithiumbatterier. Lær også om sikkerhetsrisikoer med tanke på brann og elektrisitet. Dette kurset kan du gjennomføre ved siden av annet kurs du blir oppmeldt på våren 2023.

Ta meg til kurset Batteriteknikk

Rask vekst i markedet for elbiler er en av forutsetningene for å oppfylle de globale målene for reduksjon av klimagassutslipp og bedre luftkvalitet i bysentra.
Elbiler tilfredsstiller også forbrukernes behov for en moderne, komfortabel kjøreopplevelse. Overgangen til batteridrevne kjøretøy vil endre bilindustrien radikalt i løpet av få år.

I samarbeid med Högskolan Väst tilbyr Addisco et nettkurs i Batteriteknikk. Kurset gir  3,5 studiepoeng og tar utgangspunkt i det økende behovet av batterier til el-kjøretøy. Dette er første kurs innen batteriteknikk. Det er planlagt lansert videreførende kurser i 2023/2024.