Master kurs

Högskolan Väst

3,5 Studiepoeng

Kortkurs

Batteriteknikk for el-biler

Kursstart 01. desember 2022
Rask vekst i markedet for elbiler er en av forutsetningene for å oppfylle de globale målene for reduksjon av klimagassutslipp og bedre luftkvalitet i bysentra.
Elbiler tilfredsstiller også forbrukernes behov for en moderne, komfortabel kjøreopplevelse. Overgangen til batteridrevne kjøretøy vil endre bilindustrien radikalt i løpet av få år.

Kurset tar utgangspunkt i økt behov for batterier til elbiler. Vi håndterer et bredt spekter av batteri- og kjøretøytyper, alt fra personbiler til tunge anleggsbiler og lastebiler.
Du får grunnleggende kunnskap om ulike typer batterier. Videre analyserer kurset hvilken batteritype som egner seg for ulike typer kjøretøy og bruksområder. Kurset tar også for seg sikkerhetsrisikoer med tanke på brann og elektrisitet. Emnet eksamineres via rapport om batterier i kjøretøy, om mulig knyttet til egen virksomhet.

Innhold

  • Lithiumbatterier
  • Oppbyggingen av batterier til el-biler
  • Personbiler og tungtransport, ulike batterier
  • Sikkerhetsrisikoer med hensyn til brann og elektrisitet

Nettbasert undervisning
Kurset er nettbasert og fleksibel med tanke på gjennomføring. Webinarer er ikke obligatoriske men deltakelse anbefales.

Kursmateriell
Kompendier, artikler og videoer samt rapporter. Ingen obligatorisk pensumbok.

Forkunnskaper
a) 3 årig vgs. studiespesialiserende (almenfaglig) eller Teknisk fagskole samt b) yrkeserfaring fra teknisk område

 

Du får støtte og kan gjennomføre dette kurset ved siden av annen utdanning du får/har fått støtte til våren 2023.

I samarbeid med Högskolan Väst har Addisco gleden av å tilby FLT medlemmer et helt nytt kurs som omhandler batteriteknikk for el-kjøretøy. Det planlegges å lansere påbyggende kurser innen emnet gjennom året 2023.