2 nye spesialkurs

Addisco er stolte av å kunne presentere 2 nye spesialkurs i samarbeid med Högskolan Väst. Alle industrier og sektorer opplever en rivende forandringstakt hvor ny teknologi introduseres hyppigere og hyppigere. For å imøtekomme ønsker og behov hos medlemsmassen til FLT, har vi gleden av å tilby kurset Industriens digitalisering Cyber security og kurset Kvalitetsteknikk. Kursene gjennomføres som nettstudier med Zoommøter samt 1 – 2 helgesamlinger i Trollhättan.

DU KAN GJENNOMFØRE SPESIALKURS I KOMBINASJON MED ANNEN STUDIE DU HAR MELDT DEG OPP TIL HØSTEN 2022.

SØKNADSFRIST 01. SEPTEMBER

Industriens digitalisering Cyber security
I dagen samfunn hvor digitaliseringen utvikler seg med stormskritt i form av automasjon big data, Internet of things (IoT), skyløsninger, krever dette økt fokus på cybersikkerhet.
Dette kurset tar utgangspunkt i det økende behovet for cybersikkerhetsløsninger som som oppstår når stadig flere systemer blir automatiserte og oppkoblet mot hverandre, og til internett.
Målet med kurset er å skape en forståelse for sikkerhetsproblematikken som oppstår ved digitalisering av industrien. Du får kunnskap om disse problemområdene samt teknikker, metoder for å redusere effekter av sikkerhetsbrister.
Les mer og søk kurset Industriens digitalisering Cyber security.

Kvalitetsteknikk 
Ny teknologi muliggjør å samle stadig mer informasjon om marked, forbruk, kvalitetsbrister etc etc. Som produsent eller tilbyder av varer og tjenester er det et stort konkurransemessig fortrinn å kunne omsette disse store datamengdene til nyttiggjørende informasjon som danner beslutningsunderlag for videre drift. Riktig bruk av statistiske kvalitetsverktøy kan bidra til å løse problemer, lage mer pålitelige prognoser og kontrollere kvalitetsavvik, som igjen fører til økt kvalitet og reduserte kostnader. På dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan bruke statistiske kvalitetsverktøy for å identifisere og prioritere forbedringsområder i egen virksomhet.
Les mer og søk kurset Kvalitetsteknikk.