Nettbasert kurs

Högskolan Väst

3,5 Studiepoeng

1/2 semester

Foredragsholder: Ingrid Elison

Industriens digitalisering – cyber security

I dagen samfunn hvor digitaliseringen utvikler seg med stormskritt i form av automasjon big data, Internet of things (IoT), skyløsninger, krever dette økt fokus på cybersikkerhet.
Dette kurset tar utgangspunkt i det økende behovet for cybersikkerhetsløsninger som som oppstår når stadig flere systemer blir automatiserte og oppkoblet mot hverandre, og til internett.
Målet med kurset er å skape en forståelse for sikkerhetsproblematikken som oppstår ved digitalisering av industrien. Du får kunnskap om disse problemområdene samt teknikker, metoder for å redusere effekter av sikkerhetsbrister.
Kurset avsluttes med et case i form av en sikkerhetsanalyse.

SØKNADSFRIST 01. SEPTEMBER

Innhold:

  • Behovet for cybersikkerhet for Industri 4.0.
  • Angrepsvektorer, interne og eksterne trusler
  • Datakommunikasjon
  • Segmentering og virtuelle private nettverk
  • Sikkerhet for cyber physical systems
  • Identifisering, autentisering og kryptering
  • Demonstrasjon av datasentrisk cybersikkerhetsanalyse
  • Metoder for å identifisere hvilke data som er verdt og beskytte
  • Sikkerhetsanalyse, prosjekt utført på egen bedrift (hvis mulig)