Norges beste stipendordning? Søknadsfrist 01. november.

FLT medlemmer med tariffavtale som gir rettigheter i støtteordningen, har tilgang på kanskje Norges beste stipendordning!

Heltidsstudier inntil kr 50 000,-

Deltidsstudier inntil kr 37 500,-

Kortere kurs inntil kr 15 000,-

Søknadsfrist 01. november. Søk stipend nå