Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

7,5 Studiepoeng

1 semester

Strategisk HR 6334

Kurset gir bred kunnskap om HR og personalfunksjonens rolle og arbeidsområder i en organisasjon, og hvordan man kan anvende teoriene som inngår i pensum, til å identifisere særtrekk ved forskjellige typer organisasjoner, forstå konteksten organisasjoner inngår i, og drøfte tiltak for strategisk og operativ utvikling.

Digitalt nettkurs uten samlinger