Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

7,5 Studiepoeng

1 semester

Samfunnsvitenskaplig metode 6089

Samfunnsvitenskapelig metode gir deg en innføring i hvordan metodekunnskap kan hjelpe deg til på en kritisk måte å lese og forstå slike forskningsresultater og hvordan forskning er gjennomført, samt å forholde deg kritisk til forskningsresultater.

Digitalt nettkurs uten samlinger