Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

7,5 Studiepoeng

1 semester

Rekruttering (6337)

Kurset vil gi deg en introduksjon og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for fagfeltet rekruttering.

Kurset vil gi deg kunnskap om person-situasjon-debatten som har preget forskningsfeltet de siste 50 årene, og hvilke implikasjoner den har hatt for dagens fortolkning av menneskets personlighets-, evne- og intelligensutvikling. Videre vil kurset fokusere på kjennskap til ulike teoretiske tilnærminger innen personlighetspsykologien og deres historiske forankring, og du vil opparbeide deg en grunnleggende forståelse for intelligensbegrepet, kjenne til ulike retninger innen intelligensforskningen og kunne fortolke IQ-skårer. Du vil også få kunnskap i å fortolke forskjeller i og implikasjonene av kandidaters evner, intelligens og ferdighetsprofiler.

Kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det betyr å forvalte ansvaret for rekruttering på en hensiktsmessig og etisk forsvarlig måte. Dette innebærer kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og kandidater.

Rekruttering består av følgende tema:

  • Rekruttering
  • Kompetansebasert rekruttering
  • Utforming av rekrutteringsprosessen
  • Jobbintervjuet
  • Jobbanalyse
  • Personlighetspsykologi
  • Tilbakemelding og oppfølging av deltakere
  • Psykometri
  • 360-graders lederevaluering

Digitalt nettkurs uten samlinger