Master kurs

Høyskolen Kristiania

10 (20 SCOTCAT) Studiepoeng

1 semester deltid

Foredragsholder: Benja Fagerland

MBA – Leadership, theory and practice

Emnet er delt inn i åtte moduler. Etter å ha undersøkt hva vi mener med "ledelse" i den første modulen, vurderer kurset deretter viktige utviklingstrekk i ledelsesteorier og hvordan disse gjelder for moderne organisasjoner.

Ledelse blir vedtatt avhengig av kontekst, og kurset anvender caser for å belyse praksis i dag. Både kreative næringer og prosjekter brukes til å utforske alternative tilnærminger til å lede.

Leders rolle i å sette og utforme organisasjonsstrategi blir også diskutert, og spørsmål om kjønn, kultur og etikk blir gjennomgått.

Leadership, theory and practice består av følgende temaer:
  • Introduksjon til ledelse
  • Tilnærming til tradisjonell- og beredskapsledelse
  • Moderne teorier om ledelse
  • Postheroisk ledelse
  • Ledelse i forskjellige sammenhenger
  • Ledelse, kjønn og kultur
  • Ledelse og etikk
  • Å utvikle lederskap

Kurset avsluttes med å vurdere hvordan ledere og ledelse kan utvikles. Kurset gir i tillegg innsikt i aktuelle trender og fremtidige retninger.

Oversikt MBA
Fag Type Arrangeres med samlinger Tilgjengelig nettstudium alle semestre
People, work and org. Kjernefag Høst 2023 Ja
Leadership, theory and practice Kjernefag Vår 2023 (mars – juni) Ja
Financial decicion Kjernefag Høst 2023 Ja
Strategic marketing Kjernefag Vår 2023 (mars – juni) Ja
Delivering successful projects Kjernefag Vår 2024 (mars – juni) Ja
Developing and executing strategy Kjernefag Høst 2024 Ja
Economics for business Kjernefag Vår 2024 (mars – juni) Ja
Diverse fag Valgfag Nei Ja