Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

7,5 Studiepoeng

1 semester

Kreativitet, innovasjon og nyskapning (6316)

Kreativitet, innovasjon og nyskapning gir deg innsikt i faktorer som fremmer og hemmer kreativitet i individ, i team og i organisasjoner. I løpet av emnet vil du undersøke flere case studier av kreative organisasjoner og hvordan de strukturerer for kreativitet.
Emnet øker din evne til å forstå prosessene som ligger til grunn for å generere og utvikle ideer og nyskapende løsninger, så vel som din evne til å organisere for kreativitet og innovasjon og å bygge bærekraftige kreative miljø.

Digitalt nettkurs uten samlinger