Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

7,5 Studiepoeng

1 semester deltid

Innføring i strategi (6347)

Innføring i strategi retter søkelyset mot den strategiske beslutningsprosessen, det å implementere valgt strategi, og ulike metoder for å organisere, kontrollere og evaluere konsekvensene av den strategien som er valgt.

Videre i kurset går vi inn i hva som kommer til å være i fokus når det gjelder bedrifters strategiarbeid fremover. Sentrale emner vil være hvordan entreprenørbedrifter fungerer og hvorfor entreprenørskap stadig blir viktigere. Deretter drøftes strategiske konsekvenser av økt internasjonalisering, globalisering og fremvoksende/nye markeder.

Digitalt nettkurs uten samlinger