Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

7,5 Studiepoeng

1 semester

Forhandlinger og påvirkning (6107)

De fleste arbeidsdager består av en eller annen form for forhandling - på ulikt nivå.

Vi tør påstå at de aller fleste kommer opp i situasjoner hvor de må påvirke til en avtaleinngåelse eller en beslutning, i dette kurset vil du lære om dette.

Emnet består av to hovedtemaer: Forhandling og påvirkning.

Påvirkning inneholder:

 • MIRAKEL-metoden for å planlegge, gjennomføre og evaluere påvirkningsprosesser
 • De sju faktorene som inngår i en påvirkningsstrategi: mål, interessenter, relasjoner, aktiviteter, kontekst, evaluering og læring
 • Etiske teorier og prinsipper samt klargjøring av etisk påvirkning versus manipulasjon
 • Teorier og prinsipper for kommunikasjon
 • Forankring av påvirkningsarbeid i virksomhetens overordnede strategi
 • Psykologiske, retoriske og pedagogiske prinsipper for påvirkning
 • Kommunikasjonsteorier

Forhandlinger inneholder:

 • Sentrale oppgaver og utfordringer i forhandlinger
 • Stadier i forhandlinger
 • Fordelingsforhandlinger
 • Integrasjonsforhandlinger
 • Flerpartsforhandlinger
 • Mekling
 • Organisering av forhandlinger
 • Forhandlinger på tvers av kulturer
 • Konflikthåndtering

Digitalt nettkurs uten samlinger