Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

7,5 Studiepoeng

1 semester deltid

Bedriftsøkonomi (6324)

Gjennom kurset skal du få en generell innføring i bedriftsøkonomiske begreper og modeller, og vise hvordan disse kan brukes på praktiske problemer. Videre får du innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger og et innblikk i sammenhengen mellom økonomi og bedriften som organisasjon.

Bedriftsøkonomi består av følgende tema:

 • Økonomi og bedrift
 • Verdiskapning, organisasjoner, mål og beslutninger
 • Økonomistyring og økonomifunksjonens rolle i bedriften
 • Bedriftens kostnader
 • Kostnadsforløp og kostnadsstruktur
 • Inntektsdannelsen
 • Inntekter, kostnader og resultat – modeller
 • Produktkalkulasjon. Prinsipper og metoder
 • Kostnadsfordelingen
 • Kalkulasjon i industribedriften
 • Kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter
 • Kalkulasjon i handelsvirksomheter
 • Resultatberegning og beholdningsendringer
 • Driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon
 • Kostnad – resultat – volumanalyse
 • Produktvalg
 • Investeringsanalyse

Digitalt nettkurs uten samlinger