Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

7,5 Studiepoeng

1 semester

Akademisk lesing og skriving 6277

I dette kurset lærer du å knekke den akademiske koden. For å nå det målet, trenger du å lære hvordan du både leser og skriver fagtekster.
Akademiske lesing og skriving legger vekt på kritisk og analytisk tenkning, samt å utvikle din evne til selvstendig tenkning. Du skal, etter å ha tatt kurset, ha blitt mer bevisst det skriftlige språkets betydning i akademisk kommunikasjon, etisk bruk av kilder og om etterrettelighet i forskningsprosessen.

Akademisk lesing og skriving består av følgende tema:

  • Oppgaveskriving
  • Informasjonskompetanse
  • Vitenskapsteori

Digitalt nettkurs uten samlinger