Nå kan du søke stipend for skoleåret høst 22 – vår 23

Norges beste støtteordning for livslang læring har blitt enda bedre.
Stipendgrensen økes til kr 75 000,- pr. år.

Du kan nå søke støtte til studier for skoleåret 2022 – 2023. Søknadsfristen er 01. juni.

Har du planer om å studere andre kurs/studier enn de som går i Addiscos regi, kan du søke stipend for skoleåret høst 2022 – vår 2023. Her kan du lese retningslinjer for FLTs støtteordning til etter- og videreutdanning.

Søknadsskjema finner du her