Ny fordypningsenhet Bachelorprogrammet

Addisco utvider Bachelor i Ledelse slik at du nå kan velge mellom tre ulike fordypningsenheter. I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet ønsker Addisco å imøtekomme de markedssignaler vi har fått om nye relevante kurs rettet mot digitalisering og bærekraftig virksomhetsutvikling.

Hittil har du kunnet velge mellom fordypning i teknologiledelse eller personalledelse. Nytt fra høsten 2022 er fordypning i digitaliseringsledelse.

 

Kjernefag
AORG606 Teknologiledelse

VOØ001 Prosjektledelse

NVB001 Bedriftsøkonomisk analyse

MAR801 Markedsføring

JUR601 Innføring i jus for næringslivet

Fordypning Teknologiledelse Fordypning Personalledelse Fordypning Digitaliseringsledelse
 • DIF001 Digital strategi og forretningsforståelse
 • LSM100 Logistikk/Supply chain management
 • HMS001 HMS endring og ledelse
 • LEL800 Lean forbedringsledelse
 • STR801 Strategi og virksomhetsutvikling
 • INV001 Innovasjon- og endringsledelse
 • VOØ006 Human Resource Management
 • VOB005 Forhandlinger og konfliktforståelse
 • COA001 Coaching som ledelsesverktøy
 • HMS001 HMS endring og ledelse
 • STR801 Strategi og virksomhetsutvikling
 • INV001 Innovasjon- og endringsledelse
 • xxx000 Digitalsamfunnet, bærekraft og sirkulær økonomi)
 • STR801 Strategi og virksomhetsutvikling
 • DIF001 Digital forretningsforståelse
 • xxx000 Datadrevet ledelse
 • xxx000 Digital kommunikasjon
 • INV001 Innovasjon og endringsledelse
1 valgfag 1 valgfag 1 valgfag