Nettstudier høst 2022

STUDER HVOR DU VIL – NÅR DU VIL.

Vår studiemodell gir deg muligheten til å studere uavhengig av tid og sted. Studiene lar seg kombinere med jobb- og familieliv.

Sammen med Høyskolen Kristiania tilbyr Addisco et stort og mangfoldig kurstilbud til deg som ønsker nettstudier.

Kvaliteten og læringsutbytte på våre nettkurs er den samme som om du studerte på tradisjonelt vis. Alle kursene gir studiepoeng og inngår i en bachelorgrad.