Nå kan du søke stipend for vårsemesteret 2023

Norges beste støtteordning for livslang læring har blitt enda bedre.
Stipendgrensen økes til kr 75 000,- pr. år.

Du kan nå søke støtte til studier for vårsemesteret 2023. Søknadsfristen er 01. november.

Har du planer om å studere andre kurs/studier enn de som går i Addiscos regi, kan du søke stipend vårsemesteret 2023. Her kan du lese retningslinjer for FLTs støtteordning til etter- og videreutdanning.

Søknadsskjema finner du her