Informasjon samlingsbaserte kurs høst 2022

Det har vært stor søknad til høstens kurs. Til enkelte kurs, så som Innføring i jus, Coaching og Logistikk/Supply chain management, har vi mottatt mer en dobbelt så mange søknader som det er kursplasser. Dette medfører at ikke alle får innfridd sitt førsteønske. De aller fleste vil få tilbud om kurs ihht 1,2,3 ønsket sitt. Men det vil være noen som blir stående på venteliste for kursdeltakelse.

Tilbud om deltakelse  til bachelorkurs blir sendt ut i løpet av uke 28.

 

Addisco ønsker dere en riktig god sommer.