Norges beste støtteordning!

Norges beste støtteordning for livslang læring er blitt enda bedre!
Stipendgrensen økes til kr 75 000,-

Et arbeidsliv preget av galopperende endringshastighet medfører at bedriftene må bli stadig flinkere til tilpasninger og omstillinger. Slik er det også for arbeidstakerne som kontinuerlig må tilegne seg ny kunnskap og kompetanse for til enhver tid være ansettbar i jobbmarkedet eller være oppdatert i sin eksisterende jobb.

Din kompetanse er ditt ansvar. Det største hinder for å kunne videreutdanne seg er at det koster mye. Det er derfor FLT tar ansvar og engasjerer seg i arbeidet med å tilrettelegge for livslang læring gjennom sin støtteordning. Det andre store hinderet for å bedrive organisert livslang læring er å finne tid og motivasjon til dette ved siden av jobb og familieliv. Det er derfor FLT har et eget utdanningsselskap – Addisco.

FLTs forbundsstyre har revidert retningslinjene for livslang læring. For deg som medlem betyr det at du får enda bedre hjelp når du skal videreutdanne deg. Av de viktigste endringene kan nevnes at grensen for årlig stipend til heltidsutdannelse økes til hele kr 75 000. Dette, sammen med utdanningstilbudet som tilbys gjennom FLTs utdanningsselskap Addisco, gjør at du som FLT-medlem gis helt unike muligheter til å forme din ansettbarhet.

Som vi sier i Addisco – vi hjelper deg videre!