Learning on-demand

I Addisco snakker vi om å videreutdanne de som allerede har tatt videreutdanning. Det har resultert i en kursserie som vi lanserer under begrepet «Learning on-demand».

Kursene  er korte, praktiske  og tidsaktuelle opplæringsmoduler som tar hvert sitt fagfelt til et nytt nivå. Arbeidsintegrert læring benyttes som metode for å knytte teori og praksis sammen for å skape aktive læringsarenaer.

Kursene gir fra 3,5 til 7,5 studiepoeng. De er utviklet med tanke på deg som enten  har en praktisk erfaring fra fagfeltet eller har tidligere utdannelse innenfor tilsvarende fag.  Addiscos ambisjon er å kontinuerlig lansere nye kurs innenfor et bredt spekter av fagfelt.