Vår 2021 – nettstudier

Addisco sammen med Høyskolen Kristiania tilbyr et stort og mangfoldig kurstilbud til deg som ønsker nettstudier.

Vår studiemodell gir deg muligheten til å studere uavhengig av tid og sted. Studiene lar seg kombinere med jobb- og familieliv.

Kvaliteten og læringsutbytte på våre nettkurs er den samme som om du studerte på tradisjonelt vis. Alle kursene gir studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad.