Diplomutdeling i Bergen

Addisco avholdt diplomutdeling på Hotel Terminus i Bergen den 12. september. Åtte stolte studenter fikk utdelt diplomer for gjennomført etterutdanning av forbundsleder i Forbundet for Ledelse og Teknikk og styreleder i Addisco, Ulf Madsen og nestleder Bjørn Mietinen i Handel og Kontor.

Vi tok en prat med to av studentene etter seremonien.

Kjell Alme (nr. to fra v.) og Anne-Gunn Førde Folkestad
(nr. fire fra v.) mottar velfortjente diplomer av
forbundsleder Ulf Madsen i FLT (t.v.).

Anne Gunn Førde Folkestad

Bachelor, 12 fag á 15 studiepoeng

Jeg synes det var en veldig koselig dag/kveld med markering og flott seremoni. Jeg vet vi snakket om et lite intervju, det er jo bare hyggelig å kunne bidra til at flere kanskje velger en slik utdannelse.

Hvorfor er etterutdanning viktig for deg?

Da jeg startet på etterutdanning via Addisco var jeg medlem i Handel og Kontor og jobbet i ISS Facility Services som avdelingsleder i Eiendomsdrift. Jeg var så heldig å få en restplass innenfor bedriftsøkonomisk analyse, og takket ja til tilbudet. Det var høsten 2012, og på det tidspunktet var det ikke tilbud om en bachelor. Jeg har tatt en del utdannelse på kveldstid ved siden av full jobb tidligere, men tilbudet hos Addisco er helt fantastisk.

Jeg har tidligere jobbet i AOF-systemet hvor vi hadde kurs for langtidsledige. Litt av konseptet var å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet. Denne jobben var veldig givende, og når AOF mistet dette tilbudet prøvde jeg å søke tilsvarende jobber. I en stilling som veileder var det krav om høgskoleutdanning, noe jeg på det tidspunktet ikke hadde. Etter to kurs (bedriftsøkonomisk analyse og teknologiledelse) søkte jeg jobb i Jæren Industripartner som veileder i avdeling for jobbkompetanse og fikk jobben.

I Jæren Industripartner jobbet jeg først 1,5 år som veileder før jeg fikk jobben som administrasjonsleder samme sted.

Etterutdanningen i Addisco er i stor grad lagt opp til at man bruker egen arbeidsgiver når man skriver oppgaver, dette gjør at man blir godt kjent med eget firma, og kan bruke kompetansen man tilegner seg i arbeidsdagen.

Etterutdanning er viktig for oss alle, påfyll av kompetanse er en nødvendighet i et samfunn som stadig er under endring. Ved hjelp av Addisco har dette vært en fantastisk reise, og den jobben jeg har i dag ville ikke vært min uten denne reisen.

Du er en voksen kvinne med en travel hverdag, hvordan kombinerer du arbeid og studier?

Godt spørsmål. Jeg engasjerer meg i mye, så det er ingen enkel oppgave å studere i tillegg til full jobb, barn, trening, tillitsverv, men man velger selv hva man ønsker å bli med på. Jeg trives under press og er flink til å strukturere tiden for meg og familien til enhver tid.  For at jeg skulle komme i mål har jeg satt av tid til studier på dagtid i helgene når jeg ikke har vært i Bergen.

Noen lørdager med oppgaveskriving og lesing timer i fred og ro på kontoret, gjør at jeg kan konsentrere meg fullt  og helt om arbeid og familie i ukedagene. Travelt er det, men med god planlegging kan det fort gå godt.

Hvis andre vil gjennomføre kurs i Addiscos regi, hva vil du oppfordre dem til?

Vi har en unik mulighet gjennom FLT og Addisco til å videreutdanne oss. Alt blir lagt godt til rette for at det skal være mulig å lykkes, og kostnadsmessig er det en gavepakke medlemmene får. Jeg vil oppfordre alle som er medlemmer i FLT om å sjekke ut mulighetene de har gjennom medlemskapet.

Kjell Alme, bachelor

Bachelor, 12 fag á 15 studiepoeng

Hvorfor er etterutdanning viktig for deg?

Det er viktig av fleire grunnar. Ein får sjølvsagt betre kompetanse innan fagområdet ein tek utdanning i. Elles har eg møtt veldig mange hyggelige og kjekke menneske med ulik bakgrunn. Dette kan gje undervisninga ein ekstra dimensjon.

Du er en voksen mann med en travel hverdag, hvordan kombinerer du arbeid og studier?

Det gjeld først å fremst å nytte tida på studiesamlingane godt, både på forelesingane og tida før og etter. For å få tid i kvardagen elles, har eg gjerne avtalt faste tider saman med andre studentar der vi arbeider og diskuterer ilag. Tidlegare berre på tlf, men etter kvart har vi nytta videomøter  for å kunne dele element etc. Det som er viktig er å avtale og sette av tid.

Hvis andre vil gjennomføre kurs i Addiscos regi, hva vil du oppfordre dem til?

Finn ein kollega eller venn som også kan tenke seg meir utdanning og meld deg på. FLT er eit fantastisk forbund som har eit slikt vanvitig flott tilbod om utdanning gjennom selskapet Addisco. Tek du kontakt med Addisco, får du hjelp om du har spørsmål om studiane eller om den praktiske gjennomføringa. Salgs- og markedsansvarlig Per Hegli er alltid positiv og på tilbudssida.

Samlingane er svært nyttige, både det som skjer i forelesingsalen og ikkje minst praten i pausene. Eg har også god erfaring med å nytte tid saman med andre studentar etter forelesingane til å arbeide med oppgåver på studiet.  Elles kan eg oppmode om å ta imot råd og veileiing  frå forelesarane, det hjelper deg til å komme gjennom pensum og gjev gode resultat.