Digitale erstatninger for kansellerte samlinger

Takk til alle våre gode samarbeidspartnere som på kort varsel har greid å skape ulike digitale løsninger for de samlingene som vi dessverre har vært nødt til å kansellere på grunn av Covid-19 pandemien.

Ulike verktøy er tatt i bruk for å kompensere bortfallet, ved bruk av Zoom, Skype, Microsoft teams, streaming og live-innspillinger av forelesninger har man greid å gjennomføre opplæringsmoduler slik at alle studenter strider frem mot eksamen i mai og juni.

Addisco er stolte over å arbeide sammen med slike dyktige akademiske miljøer som