Tekniske fag – Robot og automasjon

I samarbeid med Högskolan Väst i Trollhättan tilbyr Addisco kurset Robot og automasjonsteknikk. Kurset fokuserer på industriell automasjon og robotteknikk. Du lærer blant annet å programmere og styre roboter. Videre får du en teoretisk innføring i PLC programmering samt praktiske labøvelser i automasjonsteknikk.

Robot og automasjonsteknikk har fire obligatoriske samlinger samt ukentlige webinarer.

Robot og automasjonsteknikk har fire obligatoriske samlinger samt ukenlige webinarer. Kurset arrangeres høsten 2019. Det er begrenset med plasser.