01. juni er fristen for å søke FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning

Skal du studere til høsten? Husk at søknadsfristen til FLTs støtteordning er 01. juni, dette gjelder både for deltid- og heltidsutdanning.

Søk stipend her.