Addisco fyller 20 år

Utdanningsselskapet Addisco ble stiftet 21. mai i 1999. Mange tusen FLT-medlemmer har fått tilgang på ulike utdanningstilbud opp til masternivå som en del av overenskomstene. Jubilanten Addisco blir feiret med kake på forbundskontoret på jubileumsdagen.

 

 

FLT er kjent for sin støtteordning til etter- og videreutdanning via Addisco både i pressen og i LO. Addisco tilrettelegger kurs innen ulike fagretninger med arbeidsintegrert læring hvor vi knytter læring og jobb nært opp til hverandre. Vi benytter nettbasert undervisning og helgesamlinger, noe som gjør det lettere å kombinere utdanningen med jobb og familieliv.

Gjennom 20 år har Addisco markert seg som en solid leverandør av etter- og videreutdanning. Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale akademiske aktører  om å tilby utdanning skredder-sydd for arbeidstakere slik at de kontinuerlig kan tilegne seg kompetanseheving og livslang læring.

Addisco har nettopp lansert ny nettside og vi har  åpnet for søkning til høstens kurs. Tidligere har FLT/Addisco også vunnet innovasjonspris for sitt etter- og videreutdanningsprogram. Les også hva FLT-medlemmer sier om utdanningstilbudet via Addisco her.

7. september er det planlagt markering av jubileet i forbindelse med Diplomutdeling til Addiscostudenter i Bergen.