Rapport om etter- og videreutdanning

En analyse av Forbundet for Ledelse og Teknikks støtteordning for etter- og videreutdanning og utdanningsselskapet Addisco. Rapporten er fortsatt høyaktuell.